Taisyklės

Tinklapio ir kitos naudojimosi sąlygos
Šiose Taisyklėse įtvirtinamos Interneto svetainės funkcijos ir paslaugos, kuriomis galite naudotis apsilankę ar apsipirkdami Interneto svetainėje. Šios Taisyklės yra taikomos registruojantis ir naudojantis Interneto svetaine. Šis dokumentas yra teisiškai įpareigojantis susitarimas tarp Jūsų, kaip internetinės svetainės www.hik.lt (Hikmicro Lietuva) naudotojo (toliau Pirkėjas arba Jūs), ir UAB „Dimeka“, kaip oficialaus Hikmicro Lietuva svetainės www.hik.lt savininko, įmonės kodas: 303390220; PVM kodas: LT100013503515 kaip interneto svetainės www.hik.lt (toliau Pardavėjas arba Mes) valdytojo.

Bendrosios nuostatos

Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

Pirkėjas patvirtina, kad susipažino su Taisyklėmis paspaudęs mygtuką Pirkti. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra abiem Šalims galiojantis teisinis sutikimas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės.

Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:

1. Veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

2. Nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;

3. Juridinis asmuo.

Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

Apie pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą hik.lt Jus informuoja išsiųsdamas pranešimą Jūsų nurodytu el. pašto adresu. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis , nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

Pirkėjas gali užsisakyti prekes hik.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

1. Internetu užsiregistruodamas hik.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);

2. Internetu nesiregistruodamas hik.lt ;

3. El. paštu;

4. Telefonu;

5. Mažmeninės prekybos taškuose.

Pirkėjas Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis. Prekių užsakymą telefonu ar Mažmeninės prekybos taškuose pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

Asmens duomenų apsauga

Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.

Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, taip pat kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. Tvarkydamas ir saugodamas Pirkėjo asmens duomenis Pardavėjas įgyvendins organizacines ir technines priemones, kurios užtikrins asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Daugiau apie Privatumo politiką galite sužinoti skiltyje Informacija pirkėjui „Privatumo politika”.

KOMUNIKACIJA

Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Pirkėjas visus klausimus ir pranešimus siunčia elektroninio pašto adresu: laurynas.sasnauskas@dimeka.eu.

PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų Interneto svetainės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą Interneto svetainėje išankstinio įspėjimo apie pakeitimą. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis interneto parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Hikmicro Lietuva skelbiamos sąlygos. Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti hikmicro.lt interneto svetainės veikimą be išankstinio įspėjimo. Tokiu atveju, Pardavėjas užbaigs vykdyti visus priimtus ir patvirtintus užsakymus, o pateikti naujų užsakymų per hik.lt elektroninės prekybos svetainę nebebus galima.

Pasikeitus paslaugų teikimo sąlygoms (pavyzdžiui, pasikeitus rinkos sąlygoms, teisės aktams ir pan.), hik.lt turi teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir/ar būdą, taip pat sustabdyti ir/ar nutraukti jų teikimą. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiais pakeitimais, Pirkėjas turėtų toliau nebesinaudoti hik.lt paslaugomis.

Jei Pirkėjas bando pakenkti hik.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo prieigos prie hik.lt interneto svetainės galimybę arba panaikinti Pirkėjo Paskyrą be išankstinio pranešimo.

Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.

PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Hikmicro Lietuva duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti Hikmicro Lietuva klientų aptarnavimo skyrių. Pardavėjas neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojus Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento ir galimybės interneto parduotuvės administratoriui pakeisti Pirkėjo prisijungimo duomenis. Tokiu atveju Hikmicro Lietuva turi teisę manyti, kad veiksmus interneto parduotuvėje atliko Pirkėjas. hik.lt, Neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus, kai pasinaudoję Jūsų bankininkystės sistema, jie sudaro pirkimo – pardavimo sutartis pasinaudodami el. parduotuvės paslaugomis. Pirkėjas privalo atsiimti ar priimti prekes paskirta data ir laiku. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

Tinklalapio turinys, t.y. tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos, yra saugomi autorių teisių ir kitų Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos teisės aktų ir priklauso hik.lt. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises. Naudodamiesi Interneto tinklapiu Jūs neturite teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti Interneto tinklapio turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu. Draudžiama naudoti Interneto svetainės turinį bet kurioje kitoje svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

APMOKĖJIMAS IR PRISTATYMAS

www.hik.lt svetainėje užsakymų apmokėjimas paprastas, greitas ir patogus. Atsiskaityti už prekes galite mokėjimo kortelėmis, banklink per Paysera mokėjimo sistemą. Užsakymas pradedamas vykdyti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą už prekes, jei Pardavėjas su Pirkėju nesusitarė kitaip. Pagal hik.lt naudojimosi svetaine taisykles bei užsakymo sutarties sąlygas – sudaryti ir neapmokėti užsakymai laikomi nepatvirtintais ir nėra vykdomi. Pateikdami užsakymą Jūs sudarote sutartį su hik.lt valdytoju Hikmicro Lietuva oficialiu atstovu UAB „Dimeka“ įmonės kodas: 303390220; PVM kodas: LT100013503515; A/S LT303500010009969638; registracijos adresas: Kalvarijų g. 300, LT-08221, Vilnius.

Jūs esate atsakingi, kad registracijos anketoje pateikti duomenys būtų teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos anketoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamai šiuos duomenis atnaujinti. Pardavėjas neatsako už Pirkėjo neteisingai nurodytus asmens duomenis ir nėra atsakingas už dėl to atsiradusią žalą Pirkėjui ar tretiesiems asmenims. Pirkėjui suteiktos nuolaidos netaikomos, jeigu prekė yra išparduodama ar jos kaina yra akcinė. Prekių kainos suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo – nurodomas šio juridinio asmens kodas ir PVM kodas.

Pristatymas

Lietuvoje pristatome siuntas Jūsų nurodytu adresu kurjeriu nemokamai. Jei Jūsų užsakyta prekė yra sandėlyje – ją pristatysime Jums per 2-7 darbo dienas, užsakymo terminą kiekvienu konkrečiu atveju patikslinsime susisiekę su Jumis nurodytais kontaktais. Jei Jūsų užsakytos prekės sandėlyje nėra – mes su Jumis susisieksime ir informuosime kiek gali trukti pristatymo laikotarpis.

Prekių pristatymo terminas, kuomet siunta perduodama siuntų tarnybai, priklauso nuo siuntų tarnybos, kurios veiklos paveikti Pardavėjas negali. Be to, Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per nurodytą terminą, Pirkėjas nurodė neteisingus duomenis, kuriuos reikėjo tikslinti, pristatymo adresas yra ne Lietuvos Respublikos teritorijoje ir dėl kitų veiksnių.

Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra keisti prekių pristatymo įkainius.

Svarbu! Prekės atsiėmimo metu būtina patikrinti pristatytų prekių išorinę būklę: ar nėra išorinių prekės pakuotės pažeidimų, kurie galėtų įtakoti prekės kokybę.

Patikrinkite, ar siunta neturi išoriškai matomų pažeidimų ar kitų trūkumų, tik tuomet pasirašykite kurjeriui. Visas pretenzijas, nuotraukas ar pastabas dėl pristatytų prekių kokybės būtina pranešti po prekės atsiėmimo el.paštu: laurynas.sasnauskas@dimeka.eu, priešingu atveju yra laikoma, kad prekės yra įteiktos ar atsiimtos tinkamos kokybės.

Visos pretenzijos dėl prekių kokybės pablogėjimo, kurios atsirado transportavimo metu ir nėra matomas paprastos išorinės apžiūros metu (pastebimas tik išpakavus prekę), transportavimo įmonių yra priimamos tik per 3 darbo dienas. Todėl, tokiu atveju, būtina susisiekti su mumis kaip įmanoma anksčiau, kad būtų įvertinta prekės kokybės pablogėjimo kilmė ir nekiltų problemų atlyginant žalą (sumažinant prekės kainą, pakeičiant prekę į naują arba grąžinant už prekę sumokėtus pinigus).

GARANTIJA

hik.lt parduodamiems prietaisams yra suteikiama 3 metų gamintojo garantija.

Prieš pradėdami naudoti prekę atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją bei garantinio aptarnavimo sąlygas. Esant tinkamai priežiūrai, prietaisas gali Jums tarnauti daugelį metų. Prietaiso garantinio laikotarpio metu būtina išsaugoti pirkimo dokumentą ir garantinio aptarnavimo taloną. Garantinis talonas yra patvirtinimas, kad Hikmicro prietaisas, kurį Jūs pirkote, buvo be defektų, o atsiradę defektai dėl gamintojo kaltės, garantiniu laikotarpiu bus pašalinti arba prietaisas bus pakeistas. Defektai atsiradę dėl prietaiso naudojimo ne pagal instrukciją, išorinio nusidėvėjimo, pakuotės pažeidimo, nepatenka į garantinį aptarnavima.

Garantiniai įsipareigojimai nutraukiami šiais atvejais:

1. Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamos eksploatavimo sąlygos, naudotojo neatsargumo;

2. Atsiradus gedimams dėl neteisėtų, netinkamų įtampos šaltinių, elektros tinklų sutrikimų;

3. Pažeidimai atsiradę dėl patekusių pašalinių daiktų į prietaiso vidų, smėlio, skysčio (korozija, oksidacija), maisto, vabzdžių ir pan.;

4. Nesilaikant prietaiso naudojimo taisyklių numatytų prietaiso instrukcijoje;

5. Pažeidimai atsiradę po įsigijimo prietaisui nukritus, sutrenkus arba prietaisą transportuojant, kai prietaisą gabena pats klientas;

6. Atsiradusius gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas/asmuo.

Garantiniai įsipareigojimai netaikomi šiais atvejais:

1. Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas, ardytas;

2. Prietaisas sugedo dėl nelegalių programų įdiegimo, ardymo;

3. Jei gedimas arba nenormalus gaminio funkcionavimas kilo dėl virusinių programų veikimo;

4. Skystųjų kristalų (LCD) ekranuose leidžiamas nuolat švytinčių ar tamsių („mirusių“) taškų skaičius yra apibrėžtas gamintojo pateikiamose specifikacijose. Jei tokių taškų buvimas neviršija ekrano gamintojo nustatytų „mirusių“ taškų normų, jų buvimas LCD ekranuose nelaikomas gedimu ar broku;

5. Prietaisas buvo naudojamas nesilaikant naudojimo instrukcijos bei šių taisyklių.

Garantinio aptarnavimo taisyklės:

1. Pirkėjas, pateikdamas prietaisą garantiniam remontui, privalo kartu pateikti pirkimo dokumentą (kasos kvitą, sąskaitą) bei kitus reikalingus dokumentus, jei to reikalauja pardavėjas;

2. Prietaisas turi būti priduodamas saugų transportavimą užtikrinančioje pakuotėje. Jeigu prietaisas pristatomas be pakuotės, Pardavėjas neatsako už mechaninius pažeidimus, padarytus prietaiso transportavimo metu;

3. Prietaisas ar jo komponentas yra priimamas pardavėjo, surašant prekės priėmimo – perdavimo aktą. Vienas akto egz. įteikiamas klientui;

4. Be dokumento (perdavimo-priėmimo akto) prekė negrąžinama;

5. Pametus perdavimo – priėmimo aktą, turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

6. Prietaiso serijos numeris buvo pakeistas, nutrintas, pašalintas ar neįskaitomas arba programiniu būdu pašalintas (taikoma prietaisams su unikaliu serijos numeriu);

7. Prietaisas keičiamas arba grąžinami pinigai, jeigu gedimų, kurie atsirado eksploatuojant garantijos laikotarpiu, – negalima pašalinti;

8. Pardavėjas neatsako už sugedusiame duomenų esančių prietaiso atmintyje, praradimą. Patariama nuolat daryti tokios informacinės medžiagos kopijas;

9. Atsiimant prekę, būtina patikrinti ar grąžinama visa remontui atnešto prietaiso komplektacija;

10. Dėl komplektacijos vėliau pretenzijos nepriimamos.

Dėmesio draudžiama:

Prietaisą statyti tiesioginėje saulės šviesoje, arti šilumos šaltinio ar magnetinį spinduliavimą skleidžiančių įrenginių. Nuiminėti dangčius ar kitaip ardyti prietaisą. Ant prietaiso dėti sunkius daiktus. Valymui naudoti alkoholį ar kitus cheminius tirpiklius.

Jei turite klausimų, susisiekite su vadybininku: laurynas.sasnauskas@dimeka.eu.

Garantinis aptarnavimas

Garantinis remontas nemokamai atliekamas tik prekei sugedus garantiniu laikotarpiu.

Prekės garantinis remontas atliekamas autorizuotame serviso centre. Jei autorizuotas servisas pateikia pažymą, kad prekė yra nepataisoma, klientui suteikiama teisė prekę pasikeisti kita tokia pat arba susigrąžinti sumokėtus pinigus.

Už prekės transportavimo kaštus pirkėjui mokėti nereikia.

Dėl garantinio aptarnavimo kreiptis el paštu: laurynas.sasnauskas@dimeka.eu, nurodant prietaiso modelį, gedimą, vietą iš kurios pirkote ir pirkimo datą įrašytą garantinio aptarnavimo talone.

Prekių grąžinimas

Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas turi teisę pranešdamas apie tai raštu pardavėjui per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pristatymo ar pirkimo iš Hikmicro Lietuva partnerių parduotuvės dienos. Pinigai už grąžintą prekę bus grąžinami į nurodytą Pirkėjo sąskaitą iškart įvertinus grąžinamo prietaiso būklę. Pirkėjas apmoka grąžinimo išlaidas.

Prieš grąžinant prekę susisiekite su mumis el. paštu: laurynas.sasnauskas@dimeka.eu, atsiųsime prekės grąžinimo prašymą ir suteiksime reikalingą informaciją dėl prekės grąžinimo procedūros.

Grąžinant kokybišką prekę, būtina:

1. Prekę pristatyti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

2. Prekę pristatyti nenaudotą ir nesugadintą pirkėjo;

3. Prekę pristatyti nepraradusią prekinės išvaizdos (nenuplėštos plėvelės, nepažeistos etiketės ir pan.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybiškas prekes;

4. Pristatyti pilną prekės komplektaciją;

5. Pateikti prekės įsigijimo dokumentą ar garantinį taloną;

6. Pateikti raštišką prašymą grąžinti prekę.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:

1. Gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;

2. Įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;

3. Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.